Redaktører

 

Gjessø Vandværk:

Peter Sørensen, Lunavej 6, email: borsting@c.dk

  

 

 

Gjessø Ungdomsforening (GUF):

Kirsten Nielsen, Skovbakken 2, email: mailtilkirsten@gmail.com

 

 

 

Gjessø Senioridræt:

Villy Just Pedersen, Vesterbakken 3B, email: hvjp2009@hotmail.com

 

 

 

Gjessø Lokalråd:

Flemming Madsen, Lindebakken 1, email: Flemming.madsen@mailme.dk

 

  

 HenningLindberg

 Gjessø Forsamlingshus:

Henning Lindberg, Løgagergårdvej 4, 8600 Silkeborg, email: mailtolindberg@gmail.com

 

  

Magnus Michelsen GGF

 

Gjessø Grundejerforening:

Magnus Michelsen, Gjessøparken 2, 8600 Silkeborg, email: rexmus@msn.com

 

  

  

Gjessøs Børn:

Jesper Homann, email: jesperhomann@gmail.com

 

 

 

Gjessø Dagpleje:

Heine Kristensen, Merkurvej 15, email: heine.h.kristensen@gmail.com

 

  

 

AB Gjessøparken:

Jeanette Daastrup, Gjessøparken 16, email: jecesa1@gmail.com

 

 

 

Evan Johansen

 

Them Sogn:

Evan Johansen, evan@johansen.tdcadsl.dk

 

 

 Webmaster: Rasmus Nielsen, Lunavej 1, email: rpn@dadlnet.dk