Gjessø Skole

Gjessø Skole er en velfungerende folkeskole med ca. 170 elever fordelt på syv klassetrin.

Skolen har et godt omdømme og er også eftertragtet af forældre til børn uden for skoledistriktet. Samtidig er Gjessø Skole en levende skole, der griber muligheder for udvikling. Således deltager skole og  Gjessø Børnehave i forsøgsprojektet ”Gjessøs Børn” med fokus på at skabe en samlet børneinstitution i byen med trygge overgange, fælles ledelse og en rød tråd i den pædagogiske tilgang.

Overbygningen med 7. – 10. klasse findes på Frisholm skole i Them.

Besøg Gjessøs Børns hjemmeside

Gå direkte til forældreintra