Dagsorden til lokalrådsmøde 17.04.2018

Vi mødes hos Jette klokken 19.00.

  1. Samarbejde med Grundejerforening.
  2. Udstykning af byggegrunde.
  3. Møde med MJA.
  4. Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd
  5. Rustrupvej.
  6. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
  7. Næste møde.
  8. Evt.
  9. Godkendelse af referat.