Dagsorden til lokalrådsmøde 06.06.2018

Vi mødes hos Peter klokken 19.00.

  1. Projekt Gjessø Bymidte
  2. Samarbejde med Grundejerforening.
  3. Udstykning af byggegrunde og kontakt til byggefirmaer.
  4. Møde med MJA.
  5. Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd
  6. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
  7. Har vi brug for bestyrelsesansvarsforsikring ?
  8. Næste møde.
  9. Evt.
  10. Godkendelse af referat.